All posts tagged with wideo

Wystąpienie na CopyCamp 2015

Podczas międzynarodowej konferencji CopyCamp, organizowanej przez Fundację Nowoczesna Polska i poświęconej współczesnym problemom związanym z funkcjonowaniem regulacji prawnoautorskich, wygłosiłem prezentację „Literacke modele prawa autorskiego”. Mówiłem o tym, w jaki sposób praktyki literackie mogą posłużyć za wzorce do myślenia o innych sposobach prawnego regulowania obiegów kultury. Całe wystąpienie można obejrzeć na YouTube’ie.

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with wideo.