All posts tagged with socjologia literatury

Pokłóćmy się o literaturę 

Nie ma w Polsce krytyki literackiej, która stawiałaby sprawy na ostrzu noża. Jeśli wierzyć tekstom publikowanym w głównonurtowych mediach – ale też tym ukazującym się na nieprofesjonalnych blogach – literatura polska ma się doskonale. Większość ukazujących się książek otrzymuje pochlebne opinie, a jeśli nawet jakiś tytuł nie spodoba się krytykom, to zawsze znajdą w nim coś, co można pochwalić i co pozwoli zachować dobre samopoczucie. Za to na recenzje, które bezlitośnie rozprawiałyby się z pisarstwem uznanym z jakiegoś powodu za złe, natrafić coraz trudniej

– o krytyce literackiej w Polsce.

Lubię tu być 

Żyjemy w epoce wygody. Im łatwiejszy dostęp do literatury, tym lepiej. Nie mam problemu z tym, że ludzie kupują książki w dyskontach. Trzeba się cieszyć, że w ogóle czytają. A u nas w Lokatorze można nie tylko kupować, ale też oglądać i rozmawiać o książkach

– rozmowa z PIO Kalińskim, właścicielem księgarni Lokator w Krakowie.

Autor nie jest niewinny 

Czy potrzeba nam odważnych wizji, czy tylko narcystycznych wyznań? Czy potrafimy oderwać tekst od indywidualnych uwarunkowań i wprowadzić go w przestrzeń społeczną? Czy jesteśmy w stanie skonfrontować się z tym, co nieprzewidywalne? Czy chcemy uczyć się dyskutować? Nie są to, rzecz jasna, pytania wyłącznie o literaturę, ale o całość wspólnego życia. Może dla jego dobra festiwale literackie powinniśmy przekształcić w – festiwale czytelników

– esej o zmieniających się rolach pisarek i pisarzy we współczesnej literaturze.

Nagrody literackie kłamią 

Nagrody okłamują wszystkich: autorów – w których umacniają przekonanie o ich wyjątkowości; wydawców – którym obiecują skuteczne narzędzie orientujące ich w gustach publiczności; krytyków – dając im złudne poczucie wielkości; i czytelników – którym zamiast literatury oferują przejrzyste rankingi. Problem polega jednak na tym, że my wszyscy chcemy być oszukiwani. Jest tak być może dlatego, że nagrody wprowadzają jakiś porządek w żywioł literatury i pozwalają na łatwą, nawet jeśli fałszywą, w niej orientację. Gorzej jednak, jeśli za literaturę bierzemy gale i nagrody, a nie wymagające otwartej konfrontacji teksty

– głos w dyskusji o nagrodach literackich.

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with socjologia-literatury.