All posts tagged with nieuchronny plagiat

„Nieuchronny plagiat” za darmo 

Książka, która powstała, bo jako dzieciak przestraszyłem się jumania empetrójek z sieci, musiała czekać trzy lata, żeby ukazać się jako ebook, co chyba tylko potwierdza opisywane w niej problemy. Ale w końcu jest: „Nieuchronny plagiat” za darmo i w formatach do wyboru, do koloru. Nie udałoby się to, gdyby nie wspaniałe Wolne Lektury i Fundacja Nowoczesna Polska (skądinąd jedna z bohaterek książki) oraz jeszcze wspanialsze Barbara Klicka i Aleksandra Kopeć, którym bardzo, bardzo dziękuję. Przeczytacie tu o prawie i literaturze, o tym, jak Fichte myślał, że plagiatował Kanta, o niezadowolonym Kraszewskim, niekonsekwentnym Borowym, nakręcającym się Irzykowskim, o tym, jak Derrida czytał Parnickiego, i o trudnym wymyślaniu przyszłości. To był doktorat, więc czasem bywa ciężkawo, ale chyba nie za bardzo. Jumajcie i czytajcie.

Monika Wycykał o „Nieuchronnym plagiacie” 

„Nieuchronny plagiat” to bez wątpienia książka warta uważnej lektury, ponieważ znacząco wzbogaca spojrzenie na procesy i kulturę literacką w epoce nowoczesnej oraz ponowoczesnej. Maciej Jakubowiak, dysponując bogatym zapleczem historycznym, teoretycznym i metodologicznym, proponuje uprawianie nauki o literaturze nieco inaczej, z uwzględnieniem oczywistego, a zbyt rzadko dostrzeganego faktu, że sztuka nigdy nie funkcjonuje w próżni prawnej. Między „porządkiem literackim” a „porządkiem prawnym” występuje cały szereg koincydencji, wartych dalszego badania

– pisze Monika Wycykał w noworocznym numerze internetowego magazynu „ArtPapier”.

Nieuchronny plagiat

W serii Nowa Humanistyka Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN ukazała się moja książka „Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim”. Można ją zamówić na stronie wydawnictwa, w księgarniach internetowych i stacjonarnych, a wkrótce będzie dostępna w postaci elektronicznej.

Nieuchronny plagiat

Na tylnej okładce tak piszą o niej recenzenci:

„Nieuchronny plagiat” to książka niezwykle potrzebna. Historyczność pozostaje w niej w służbie współczesności i przyszłości, a dzięki autorskiej rekonstrukcji debat o prawie autorskim rozumiemy lepiej problemy naszej kultury literackiej oraz dostajemy projekt innej historii nowoczesnego literaturoznawstwa. Maciej Jakubowiak wytycza nowe pole badawcze dla współpracy literaturoznawców i prawoznawców, wypełniając dotkliwą lukę w polskich badaniach odwiecznego sąsiedztwa prawa i literatury (Ryszard Koziołek).

„Nieuchronny plagiat” to rozprawa pionierska, oferująca odkrywcze spojrzenie na literaturę nowoczesną. W ujęciu autora literatura ta była - i jest nadal - ściśle powiązana z prawem autorskim i kategorią własności. Powiązana na śmierć i życie: literaturę nowoczesną ożywia dążenie twórców do oryginalności, uśmierca – prawo, które stawia znak równości między autorskim tworem i rynkowym towarem. Oryginalność chroniona przez prawo staje się oryginalnością wycenianą przez rynek. Maciej Jakubowiak omawia genezę tego zjawiska, sięgając do oświeceniowych koncepcji plagiatu, a potem interpretuje modernistyczne polemiki dotyczące prawa autorskiego. A kiedy już wydaje się, że książka dobiega końca, autor podbija stawkę. Pyta mianowicie, czy można wyplątać literaturę z tego uścisku prawa i ekonomii. Pyta więc, czy literatura może być wspólna (Przemysław Czapliński).

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with nieuchronny-plagiat.