All posts tagged with literaturoznawstwo

„Nieuchronny plagiat” za darmo 

Książka, która powstała, bo jako dzieciak przestraszyłem się jumania empetrójek z sieci, musiała czekać trzy lata, żeby ukazać się jako ebook, co chyba tylko potwierdza opisywane w niej problemy. Ale w końcu jest: „Nieuchronny plagiat” za darmo i w formatach do wyboru, do koloru. Nie udałoby się to, gdyby nie wspaniałe Wolne Lektury i Fundacja Nowoczesna Polska (skądinąd jedna z bohaterek książki) oraz jeszcze wspanialsze Barbara Klicka i Aleksandra Kopeć, którym bardzo, bardzo dziękuję. Przeczytacie tu o prawie i literaturze, o tym, jak Fichte myślał, że plagiatował Kanta, o niezadowolonym Kraszewskim, niekonsekwentnym Borowym, nakręcającym się Irzykowskim, o tym, jak Derrida czytał Parnickiego, i o trudnym wymyślaniu przyszłości. To był doktorat, więc czasem bywa ciężkawo, ale chyba nie za bardzo. Jumajcie i czytajcie.

Monika Wycykał o „Nieuchronnym plagiacie” 

„Nieuchronny plagiat” to bez wątpienia książka warta uważnej lektury, ponieważ znacząco wzbogaca spojrzenie na procesy i kulturę literacką w epoce nowoczesnej oraz ponowoczesnej. Maciej Jakubowiak, dysponując bogatym zapleczem historycznym, teoretycznym i metodologicznym, proponuje uprawianie nauki o literaturze nieco inaczej, z uwzględnieniem oczywistego, a zbyt rzadko dostrzeganego faktu, że sztuka nigdy nie funkcjonuje w próżni prawnej. Między „porządkiem literackim” a „porządkiem prawnym” występuje cały szereg koincydencji, wartych dalszego badania

– pisze Monika Wycykał w noworocznym numerze internetowego magazynu „ArtPapier”.

Nieuchronny plagiat

W serii Nowa Humanistyka Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN ukazała się moja książka „Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim”. Można ją zamówić na stronie wydawnictwa, w księgarniach internetowych i stacjonarnych, a wkrótce będzie dostępna w postaci elektronicznej.

Nieuchronny plagiat

Na tylnej okładce tak piszą o niej recenzenci:

„Nieuchronny plagiat” to książka niezwykle potrzebna. Historyczność pozostaje w niej w służbie współczesności i przyszłości, a dzięki autorskiej rekonstrukcji debat o prawie autorskim rozumiemy lepiej problemy naszej kultury literackiej oraz dostajemy projekt innej historii nowoczesnego literaturoznawstwa. Maciej Jakubowiak wytycza nowe pole badawcze dla współpracy literaturoznawców i prawoznawców, wypełniając dotkliwą lukę w polskich badaniach odwiecznego sąsiedztwa prawa i literatury (Ryszard Koziołek).

„Nieuchronny plagiat” to rozprawa pionierska, oferująca odkrywcze spojrzenie na literaturę nowoczesną. W ujęciu autora literatura ta była - i jest nadal - ściśle powiązana z prawem autorskim i kategorią własności. Powiązana na śmierć i życie: literaturę nowoczesną ożywia dążenie twórców do oryginalności, uśmierca – prawo, które stawia znak równości między autorskim tworem i rynkowym towarem. Oryginalność chroniona przez prawo staje się oryginalnością wycenianą przez rynek. Maciej Jakubowiak omawia genezę tego zjawiska, sięgając do oświeceniowych koncepcji plagiatu, a potem interpretuje modernistyczne polemiki dotyczące prawa autorskiego. A kiedy już wydaje się, że książka dobiega końca, autor podbija stawkę. Pyta mianowicie, czy można wyplątać literaturę z tego uścisku prawa i ekonomii. Pyta więc, czy literatura może być wspólna (Przemysław Czapliński).

Potyczki na tonącym statku 

Czytelnik amator czyta dla przyjemności, profesjonalista – przede wszystkim dla celów poznawczych. Potrafi między innymi lepiej zrozumieć trudny tekst i lepiej oceni jego innowacyjność. Ale to tylko ogólna tendencja. W rzeczywistości spotykamy często wrażliwych amatorów i tępych profesjonalistów

– mówi Henryk Markiewicz w rozmowie z udziałem Ryszarda Nycza i Mariana Stali.

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with literaturoznawstwo.