All posts tagged with filozofia

Nauka czytania 

W czytanych tekstach, choćby tych najbardziej spekulatywnych i abstrakcyjnych, staram się odkrywać ich pierwszy blask. Wracam do języka, bo w nim zachowane są ślady pierwszych intuicji i początków myślenia

– rozmowa z Jackiem Gutorowem o jego książce „Życie w rozproszonym świetle. Eseje” (Ossolineum 2016).

Najwyższe formy swobody 

Literatura uczy życia w stanie rozproszenia, jest mechanizmem obronnym życia po traumie. Dla człowieka późnej nowoczesności to całkowicie niezbędne

– rozmowa z Agatą Bielik-Robson (przy okazji jej książki „Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze”, słowo/obraz terytoria 2016) i Grzegorzem Jankowiczem (autorem zbioru esejów „Uchodźcy z ziemi Ulro”, EMG 2016).

Pokochać postmodernistę 

„Koniec teorii” Terry’ego Eagletona budzi wątpliwości. Z jednej strony to błyskotliwa analiza osiągnięć i niedostatków teorii kulturowej ostatniego półwiecza, ale z drugiej – objaw znużenia dotychczasowym paradygmatem krytycznym i chęci powrotu do starych, sprawdzonych kategorii. Objaw obserwowany u rosnącej liczby radykalnych teoretyków, którzy tuż przed emeryturą wycofują się ze swoich najlepszych pomysłów

– o „Końcu teorii” Terry’ego Eagletona (przeł. Bartosz Kuźniarz, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012).

Pojedynek bez emocji 

Pomysł jest intrygujący. Dziesięcioro lewicowo-liberalnych intelektualistów, ze Slavojem Žižkiem i Chantal Mouffe na czele, ma się zmierzyć z „koronnym jurystą” III Rzeszy, twórcą teologii politycznej – Carlem Schmittem. Można się spodziewać jeśli nie rozlewu krwi, to przynajmniej polemik w podgrzanej atmosferze. Nic z tego. Okazuje się, że od lewicy do prawicy wcale nie taka daleka droga –

– o książce „Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności” (red. Chantal Mouffe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011)

Niebezpieczne lektury 

Zebranie w jednym tomie tekstów poświęconych autorowi „Zamku” i pisanych na przestrzeni całego XX wieku pozwala dostrzec skomplikowane zależności, w jakie wchodzą one ze sobą, bądź to rozwijając, bądź krytykując poprzednie ustalenia. „Nienasycenie”, oprócz tego, że daje wgląd w kręte drogi recepcji tekstów Kafki, stanowi też przekrój myśli filozoficznej ubiegłego stulecia. Znajdują się tu teksty Waltera Benjamina, Theodora Adorno, Wolfganga Hamachera, Maurice’a Blanchota, Gillesa Deleuze’a i Féliksa Guattariego, Jacques’a Derridy, Harolda Blooma i Giorgio Agambena. Lektura antologii jest doskonałą okazją do prześledzenia różnych stylów pisania filozoficznego, ich wzajemnych zależności, wpływów i zaprzeczeń.

– o antologii „Nienasycenie. Filozofowie o Kafce” (red. Łukasz Musiał i Arkadiusz Żychlińśki, Ha!art 2011).

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with filozofia.