All posts tagged with dystopie

Córki paranoików uratują świat 

W krajobrazie kulturowym zdominowanym przez przygnębiające dystopie i radykalny pesymizm każdy pomysł na pomyślną przyszłość wydaje się z gruntu podejrzany

– w „Dwutygodniku” piszę o tym, jak pesymizm stał się synomimem realizmu, dlaczego nie potrafimy wymyślić dla siebie lepszej przyszłości, czemu wszyscy jesteśmy paranoikami i co ma do tego wszystkiego monolog o miłości w „Interstellar”.

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with dystopie.