All posts tagged with dramat

Na drobne 

Dominującym tematem „Sztuk i sztuczek” Andrzeja Barta jest schyłkowość artystycznej biografii. Po historii Polski i łódzkim getcie pisarz uznał najwyraźniej, że najciekawszym tematem jest, cóż, on sam

– o pisarstwie Andrzeja Barta przy okazji „Sztuk i sztuczek” (NCK 2015).

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with dramat.