All posts tagged with balkany

Mieszają się światy

Literaturę najłatwiej dałoby się podzielić na tę, która pracuje na źródłach, faktach i wspomnieniach, oraz tę, której paliwem napędowym jest nieskrępowana wyobraźnia. Ale takie przeciwstawienia, choć bywają przydatne w katalogach wydawniczych, gdzie książki dzieli się na fiction i non-fiction, rzadko okazują się prawdziwe. I zwykle niewiele mają wspólnego z rzeczywistą pracą literacką. Śladami, powieść Dragana Velikicia, serbskiego pisarza i eseisty, a przez pewien czas ambasadora Serbii w Wiedniu, znanego w Polsce z trzech opublikowanych wcześniej książek (Casus Brema, Lufcik, Bonavia) – to taka próba zrekonstruowania historii, która nie może się udać bez wsparcia fikcji.

– w „Herito” (nr 31/2018) piszę o powieści Dragana Velikicia „Śladami” (przeł. Aleksandra Wielemborek).

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts. You can also subscribe to a feed of just the posts tagged with balkany.