Nowy „Ulisses” w Dwutygodniku (i na ścianie)

Ja już mam „Ulyssesa” w oryginale (dzięki, Agata!), a jak wy przygotowujecie się na nowy przekład Joyce’a? Do Dwutygodnika właśnie wjechał pakiet trzech tekstów, który powinien obsłużyć kilka dyskusji na ten temat. Przede wszystkim, autor nowego przekładu, Maciej Świerkocki, opowiada Adamowi Pluszce o tym, jak siedem lat przesiedział z Joyce’em i czy zamieniłby to na coś innego. Do tego przedrukowane (przekopiowane?) posłowie Piotra Pazińskiego, który czyta „Ulissesa” jako powieść przeciwko (jednoznacznym) tożsamościom. Wreszcie obszerny polemiczny esej Michała Pawła Markowskiego, w którym ten rozprawia się ze swoją młodzieńczą fascynacją „Ulissesem”, demitologizuje monolog wewnętrzny, upomina się o czytelniczą wolność, a na koniec chyba nawet odżegnuje się od literatury (przynajmniej tej nowoczesnej). Przypomnę tylko, że całe to zamieszanie pewnie nie byłoby możliwe, gdyby nie wydawnictwo Officyna, a ściślej nieoceniony wydawca Łukasz Urbaniak.

View the most recent posts on maciej jakubowiak, all of the posts in the archive, or browse the tags.