Inne medium 

Prezentowane na wystawie „Czytać jak książkę” instalacje usiłują odsłonić performatywność w tkance literatury. Rzuca się jednak w oczy, zadziwiająca w tym kontekście, literacka zachowawczość napisanych przez artystów tekstów

– o wystawie „Czytać jak książkę” (kuratorzy: David Maroto i Joanna Zielińska, Cricoteka 2015).

View the most recent posts on maciej jakubowiak, all of the posts in the archive, or browse the tags.