Hipertekstualne społeczeństwo 

Internet ma krótką historię. Rzadko o tym pamiętamy, bo przemiany w mediach sieciowych postępują szybciej niż w przypadku jakichkolwiek wcześniejszych technologii, a strony internetowe sprzed dekady wyglądają już na komicznie anachroniczne. Równie krótką historię mają także próby zrozumienia tego, czym właściwie jest to wszystko, co nazywamy Internetem. Przestrzeń pisma Jaya Davida Boltera w doskonały sposób pozwala dostrzec skalę zmian, jakie dokonują się w praktykach korzystania z sieci i w myśleniu o niej

– o książce „Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku” Jaya Davida Boltera (przeł. Aleksandra Małecka, Michał Tabaczyński, Ha!art 2014).

View the most recent posts on maciej jakubowiak, all of the posts in the archive, or browse the tags.