• Paczenie 04.09.2020, 06:00

    To nie jest rozmowa o: Polsce, pandemii, kapitalizmie, amerykańskim kolegium elektorów, zawiłościach fizyki kwantowej, spadku konsumpcji ... read more

  • 5 lat w Dwutygodniku 01.09.2020, 06:00

    Dzisiaj wybija mi pięć lat w redakcji Dwutygodnika. Zaczynałem akurat wtedy, kiedy zaczynała nowa polska władza, więc od początku było w ... read more

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts.