• Mrożek w cieniu 27.08.2013, 06:00

    “Gombrowicz stał się nawet bardziej onieśmielający niż Gombrowicz żywy. Mrożkowi zajęło sporo czasu przezwyciężenie „lęku przed wpływem” ... read more

View all of the posts in the archive, browse the tags, or subscribe to the feed for All Posts.